lille top billede2

Indkaldelse til generalforsamling

tirsdag 30. maj 2017 klokken 12.30 – 13.00

i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af eventuelle forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet
for 2016 vil blive forelagt på generalforsamlingen.
 

For så vidt angår fastsættelse af kontingent for 2017 foreslår bestyrelsen, at dette er uændret i forhold
til 2016. Det vil sige, at kontingent for personlige medlemmer udgør 250 kroner, for institutionelle medlemmer 1.200 kroner og for studerende og pensionister 125 kroner.

oo0oo

Medlemmerne inviteres efter generalforsamlingen til "Seminar om den nye miljøvurderingslov". Særskilt invitation er udsendt.

Der serveres sandwich fra klokken 12.00 til deltagerne i generalforsamlingen og/eller dagens arrangement.


Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Tilmelding senest 24. maj 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).