lille top billede2

Kursusbeviser til advokaterlufthavn
Med henvisning til retsplejelovens regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater, er Dansk Selskab for Miljøret af den opfattelse, at deltagelse i foreningens kurser og arrangementer opfylder retsplejelovens krav til efteruddannelse. Der udstedes derfor kursusbevis for deltagelse i Selskabets arrangementer.