lille top billede2

Sekretariat

Sekretariatsfunktionen varetages af Tina Søsted (mail), som forestår den daglige drift af alle forhold, der vedrører selskabet, herunder behandling af ansøgning om medlemskab, tilmelding til selskabets arrangementer mv.

Alle spørgsmål vedrørende selskabet kan rettes til Tina Søsted, advokat Henriette Soja, formand (mail) eller til den øvrige kreds af bestyrelsesmedlemmer, jf. siden herom.