lille top billede2

Arrangement 11. maj 2022 klokken 13.00 – 17.00
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Forvaltningskontrakter i plan- og miljøretten

Hent invitation her


Indkaldelse til generalforsamling 24. maj 2022 klokken 12.30 - 13.00

Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Hent indkaldelse her


Arrangement 24. maj 2022 klokken 13.00 - 17.00

Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Nyere principielle miljødomme og afgørelser fra EU-Domstolen, danske domstole, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet

Hent invitationen her 

Fælles temadag 10. marts 2022 klokken 10.00 – 15.15
på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense

Hent invitation her


Fælles temadag 17. november 2021 klokken 10.00 – 15.15
på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense

Hent invitation her


 

Webinar om klimatilpasning 16. december 2020 klokken 9.00 – 12.00

I en årrække har kommuner og forsyningsselskaber hver for sig og til dels i fællesskab arbejdet med klimatilpasningsprojekter i vandløb, på og i vejen og i natur- og kystområder. En del projekter er ikke blevet realiseret på grund af udfordringer med medfinansieringsreglerne og uklarheder om grænseflader mellem de interesserede parter.

På dette webinar ser vi på det netop fremsatte lovforslag om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning og effekten heraf på en række øvrige love. Lovforslagets effekter på forsyningers og kommuners fremtidige arbejde med klimatilpasningsprojekter belyses, ligesom vi kommer ind på de særlige forhold ved kystbeskyttelsesprojekter.

PROGRAM

9.00 – 09.10         Velkomst og praktik v/Henriette Soja

09.10 – 10.10       Lovforslag om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning v/Henriette Soja og Line Markert, partnere, Horten

10.10 – 10.30       Kommentarer fra Energistyrelsen. Spørgsmål og refleksioner fra deltagerne v/Lise Wesenberg Jensen, chefkonsulent, Energistyrelsen

10.30 – 11.00       DANVAs bemærkninger til lovforslaget v/juridisk konsulent Jens Plesner, DANVA

11:00 – 11.10      Pause

11.10 – 11.30       HOFOR og klimatilpasningsprojekter v/Søren Povlsen, chefkonsulent, Forretningsanalyse, Økonomi

11.30 – 11.50       Kystbeskyttelse og klimatilpasning v/Henriette Soja

Pris                                                                                         
Da arrangementet gennemføres virtuelt, vil prisen for deltagelse være reduceret.

Pris for deltagelse i arrangementet er 300 kroner for personlige medlemmer, 600 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 300 kroner pr. medlem) og 800 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Deltagelse kræver tilmelding, så man efterfølgende kan modtage invitation til virtuel deltagelse i arrangementet.

Tilmelding senest 15. december 2020 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

Indkaldelse til virtuel generalforsamling
26. maj 2020 klokken 12.30 – 13.00

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af eventuelle forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet for 2019 vil blive forelagt på generalforsamlingen.

For så vidt angår fastsættelse af kontingent for 2020/2021 foreslår bestyrelsen, at dette er uændret i forhold til 2019. Det vil sige, at kontingent for personlige medlemmer udgør 250 kroner, for institutionelle medlemmer 1.200 kroner og for studerende og pensionister 125 kroner.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og kræver i år aktiv tilmelding, idet den gennemføres virtuelt, hvortil der udsendes særskilt invitation.

Bestyrelsen håber, at mange af selskabets medlemmer vil benytte lejligheden til at deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding senest 25. maj 2020 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.; (sekretær Tina Søsted).


oo0oo


Efter generalforsamlingen inviteres selskabets medlemmer ved særskilt invitation til at deltage i arrangement om "Nye principielle miljødomme og afgørelser fra EU-Domstolen, danske domstole og Miljø- og Fødevareklagenævnet".

Også dette arrangement vil blive gennemført virtuelt. Deltagelse i arrangementet kræver også aktiv tilmelding, så man efterfølgende kan modtage invitation til virtuel deltagelse.

Bestyrelsen håber, at rigtig mange af selskabets medlemmer har lyst til at deltage.

Virtuelt arrangement 26. maj 2020 klokken 13.00 – 17.00


Nye principielle miljødomme og afgørelser fra
EU-Domstolen, danske domstole,
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet


På mødet får du et bredt overblik over det seneste års udvikling på miljø- og planområdet. Der fokuseres indledningsvist på principielle afgørelser fra Planklagenævnet hhv. Miljø- og Fødevareklagenævnet, dernæst på den nyeste danske retspraksis og afslutningsvist på den mest interessante udvikling i EU-Domstolens praksis set fra et dansk perspektiv. Du vil således få en opdateret viden om den seneste retsudvikling, samt om hvilke retlige tendenser der rører sig på plan- og miljøområdet.

PROGRAM
13.00-13.15 Velkomst v/Henriette Soja
13.15-14.00 Principielle afgørelser i det seneste år fra Miljø- og Fødevareklagenævnet v/nævnets formand, professor Birgitte Egelund Olsen
14.00-14.45 Principielle afgørelser i det seneste år fra Planklagenævnet v/stedfortræder for formanden Anja Bergman Thuesen
14.45-15.00 Kaffe, te og kage samt netværk (pause)
15.00-15.45 Principielle miljødomme fra danske domstole v/advokat Britta Moll Bown, Kammeradvokaten
15.45.-16.45 Nye principielle miljødomme fra EU-Domstolen v/professor Peter Pagh
16.45-17.00 Afslutning

Pris
Da arrangementet gennemføres virtuelt vil prisen for deltagelse være reduceret. Pris for deltagelse i arrangementet er 400 kroner for personlige medlemmer, 1.000 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 500 kroner pr. medlem) og 600 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Deltagelse kræver tilmelding, så man efterfølgende kan modtage invitation til virtuel deltagelse i arrangementet.

Tilmelding senest 25. maj 2020 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.; (sekretær Tina Søsted).

Arrangement 28. maj 2019 klokken 13.00 – 16.00
DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

NYHEDER PÅ EKSPROPRIATIONSOMRÅDET

I juni 2018 afgav Ekspropriationsudvalget betænkning nr. 1569 om ”Ekspropriation efter planloven” med otte anbefalinger til at forbedre borgernes retssikkerhed, især ved kommunale ekspropriationer. Betænkningen er efterfølgende fulgt op af en ændring af planlovens regler om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan, som trådte i kraft 1. januar i år. Blandt udvalgets anbefalinger var også en forenkling og effektivisering af de kommunale ekspropriations- og taksationsprocesser, og regeringen har nu igangsat arbejdet med en ny ekspropriationsproceslov.

På dette arrangement får du viden om baggrunden for Ekspropriationsudvalgets anbefalinger, ændringerne af planloven og nyere retspraksis om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan. Dansk Selskab for Miljøret har således inviteret Ekspropriationsudvalgets formand, advokat Håkun Djurhuus, til at fortælle om udvalgets arbejde og anbefalinger og om de nye regler i planloven. Efter dette indlæg vil der være en gennemgang af nogle interessante domme om ekspropriation på grundlag af lokalplan efter planlovens § 47. Endvidere vil der komme et indlæg om udvalgte nyere retsafgørelser om eks­pro­priation på andre områder, først og fremmest den i medierne meget omtalte sag om ”Vejen i Vejen”, som blev afgjort i Højesteret i september 2018.

Selskabets generalforsamling afholdes i forlængelse af arrangementet (se særskilt invitation hertil).

PROGRAM

12.30-13.00 Sandwich

13.00-13.10 Velkomst v/Henriette Soja

13.10-14.10 Ekspropriationsudvalgets betænkning og ændringerne af planlovens regler om eks­propriation til virkeliggørelse af lokalplan v/Håkun Djurhuus (Bech-Bruun), formand for Ekspropriationsudvalget

14.10-14.50 Nyere retspraksis om ekspropriation efter planloven v/Stig Grønbæk Jensen (Kammeradvokaten)

14.50-15.15 Kaffe, te og kage samt netværk

15.15-15.55 Sagen om ”Vejen i Vejen” og andre nye domme om rækkevidden af hjemler til eks­pro­priation v/Sarah Jano (Kammeradvokaten)

15.55-16.00 Afslutning

Ordstyrer Kim Trenskow (Kromann Reumert)

Pris                                                                                                                                                                      

Pris for deltagelse i arrangementet er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.500 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 24. maj 2019 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).


Indkaldelse til generalforsamling
28. maj 2019 klokken 16.00

DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2

1.      Valg af dirigent

2.      Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3.      Godkendelse af regnskab

4.      Behandling af eventuelle forslag

5.      Fastlæggelse af kontingent

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet for 2018 vil blive forelagt på generalforsamlingen.

For så vidt angår fastsættelse af kontingent for 2019 foreslår bestyrelsen, at dette er uændret i forhold til 2018. Det vil sige, at kontingent for personlige medlemmer udgør 250 kroner, for institutionelle medlemmer 1.200 kroner og for studerende og pensionister 125 kroner.

oo0oo

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Bestyrelsen håber, at mange af selskabets medlemmer vil benytte lejligheden til at deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding senest 24. maj 2019 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til


Arrangement 5. marts 2019 klokken 13.00 – 17.00
i Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg


NYERE PRINCIPIELLE DOMME OG AFGØRELSER OM MILJØ FRA
EU-DOMSTOLEN, DANSKE DOMSTOLE
SAMT MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OG PLANKLAGENÆVNET


På mødet får du et bredt overblik over det seneste års udvikling på miljø- og planområdet. Der fokuseres
indledningsvist på principielle afgørelser fra Planklagenævnet hhv. Miljø- og Fødevareklagenævnet,
dernæst på den nyeste danske retspraksis og afslutningsvist på den mest interessante udvikling i
EU-domstolens praksis set fra et dansk perspektiv. Du vil således få en opdateret viden om den seneste
retsudvikling, samt om hvilke retlige tendenser der rører sig på plan- og miljøområdet.


PROGRAM

13.15 – 13.25 Velkomst

13.25 – 14.10 Oplæg v/Carsten Munk-Hansen, Planklagenævnet

14.10 – 15.00 Oplæg v/Birgitte Egelund Olsen, Miljø- og Fødevareklagenævnet

15.00 – 15.25 Pause – kaffe, te og kage samt netværk

15.25 – 16.15 Oplæg v/Britta Moll Bown, Kammeradvokaten

16.15 – 17.05 Oplæg v/Peter Pagh, Københavns Universitet

17.05 – 17.15 Afslutning


Pris
Pris for deltagelse i arrangementet er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.400 kroner for institutionelle
medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og
1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 1. marts 2019 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.; (sekretær Tina Søsted).

Filer

NYERE PRINCIPIELLE AFGØRELSER FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

Nye domme

Nye principielle miljødomme fra EU-domstolen i 2018

Nyere afgørelser i Planklagenævnet